Isnin, 23 Mac 2015

Tugaasan (23 Mac 2015)

1. Log bacaan =Danial, Haady
= T1M10 haantar?
= Rekod, Kosa Kaata, Ulaasan Buku

2. Tugaasan AA
=Forum
=Haantar sebelum Jumaat, 27 Mac

3. Semaakan maarkah Ujian 1
=Ditaanda taangan

4. Penulisaan E-mel tidaak formaal

5. Perbincaangan E-mel Formaal

COMMON TEST
A. Kertaas 1 (45 minit)
= E-mel formaal/tidak formaal
=Pilih saatu

B. Kertaas 2 (1 jaam)
=Imbuhaan
=Perbaahasa
=Kefahaaman subjektif

C. Kertaas 3 (35 minit)
=Kefahaaman mendengaar

Isnin, 9 Mac 2015

Sesuatu Peringatan (9 Mac 2015)

1. Log Bacaan
= minggu 9? -> Ai'man, Danial, Roid
= rekod, kosa kata, ulasan akhbar

2. Nota-nota Bahasa Melayu
-> Roid, Taufiq, Danial
-> bawa hari Rabu, 11 Mac

3. Pembetulan Ujuan 1 = Ditandatangan dan dibawa hari Rabu

Jumaat, 6 Mac 2015

Tugasan 6 Mac

1. Log bacaan 
- Minggu 9, hantar Isnin 9 Mac
- Rekod, kosa kata, ulasan akhbar

2. AA/PT melayu

- Forum (bincangan isu)
  > relevan
  > audience
  > beberapa orang (panel)

- Klip Video (e.g. sukan, trasisi ke sekolah menengah)

  >1.5 minit 
  >paparan isu
  >sebelum -konteks
  >selepas -rumusan

- Penembahan, Penyesuaian


-Hantar? (term 2, week 1)


(1) panel (3 orang)

(2) skrip (semua)
(3) rakaman (2 orang)

3. Nota-nota Bahasa Melayu

- bawa hari Isnin, 9 Mac